KVK ve çerez politikamız

Sitemizde yalnızca teknik amaçlar ve erişim istatistikleri için gerekli çerezler kullanılmaktadır.

KVK ve çerez politikamız

Son düzenleme: 19 Temmuz 2023

Kardinero A.Ş. olarak; müşterilerimiz, web sitelerimizi veya tesislerimizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz, gerçek kişi tedarikçilerimiz ile tedarikçilerimizin gerçek kişi çalışanları, çalışan adaylarımız, eski çalışanlarımız ve mevcut çalışanlarımız, cihazlarımızla sağlık merkezlerinde teşhise yönelik ölçümleri yapılan hastalar dahil olmak üzere gerçek kişilerin (hepsi birlikte “Bireyler” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinin, Türkiye’de yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) [https://titck.gov.tr/verikoruma] ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun almış olduğu kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin, yani Bireylerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, Bireylere ait olan, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin, işleme, saklama ve aktarma işlemlerini, Kardinero Kalite Yönetim Sistemi altında, Kişisel Veri İşleme Saklama ve İmha Politikamıza (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan Bireylerin, temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, kişisel bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması maksadı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini, Veri Koruma Mevzuatı ve güncel teknolojiye uygun şekilde almaktayız. Bu Politika, insan kaynakları, ticaret, tanıtım, pazarlama, ürün geliştirme, ürünlerimizin ilgili sağlık kurumlarında kullanılması, teknik servisi ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında işlenen kişisel verilerin, KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Kardinero tarafından işlenen ve Bireyler’e ait her türlü kişisel veri, bu politikanın kapsamındadır. Politikamız, Kardinero tarafından işlenilen tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup Veri Koruma Mevzuatı ve bu alandaki ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmıştır ve uygulanmaktadır.

Ürünler

Image

Efor EKG Sistemi

Sistemimizde bulunan koşubandı, firmamız tarafından özel olarak kardiyolojik uygulamalara uygun şekilde ve bilgisayar kontrollü olarak üretilmektedir.

TÜM Ürünler

Haberler

Image

ENTRUST yayında!

ENTRUST projesi için tasarlanan web sitesi yayında...

TÜM Haberler

Ürünler

Kardinero Medikal Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.


E-Posta:
info@kardinero.com.tr

LinkedIn:
Kardinero Medikal Sistemler A.Ş.

Telefon:
+90 312 210 18 10

Adres:
Kardinero Medikal Sistemler A.Ş. Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bul. No 29 ODTÜ Teknokent Gümüş Blok BK-7/B Ankara 06800 Türkiye