Kardinero Medikal Sistemler A.Ş., tıbbi cihaz ve tıbbi yazılım AR-GE ve tasarım çalışmaları yürütmek, ürün geliştirmek, üretmek ve satışlarını yapmak amaçları ile kurulmuştur. PC tabanlı EKG ve Koşubantlı Efor EKG ürünlerinin üretim, geliştirme ve tasarım çalışmaları sürdürülmektedir.

Efor EKG Sistemi

Efor EKG sistemimiz, EKG Master USB Mini kayıt modülünün hastadan aldığı sinyalleri kullanır. 12 kanal standart EKG sinyalleri bağlandığı USB portu üzerinden bilgisayara iletilir. Egzersiz-efor EKG sistemlerinde kullanıma uygun olarak geliştirilmiş olan StressWin Pro yazılımı ile birlikte kullanılır.
Dünyanın ilk bilgisayar tabanlı EKG sistemlerini tasarlayıp üreten firmamız, ülkemizde yaygın bir kullanıcı ağına ve etkili servis kadrosuna sahiptir.
Efor EKG sistemimize özgü StressWin Pro yazılımı, güncel Microsoft Windows uyumlu işletim sistemleri altında masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilir.
Kayıt sırasında efor EKG sistemlerine özgü sinyal ortalamaları, ST seviye ve eğim ölçümleri, kalp atım hızı ölçümleri otomatik olarak yapılmakta ve ekranda kullanıcının seçeceği formatta gösterilmektedir. Test raporları kullanıcının belirleyeceği formatta belirlenmektedir.
EKG kayıt modülü 5 m uzunluğundaki özel USB kablosu ile bilgisayara bağlıdır. Koşu bandı istenildiği şekilde programlanabilir, cihazda kurulu olan bilinen protokoller istenildiği gibi seçilebilir.
Gelişmiş bilgisayar özellikleri ve özel yazılım modülü ile hasta verilerinin arşivlenmesi yapılabilir. Test sırasında kaydedilen ham veri saklanabilir, sonra tekrar incelenebilir. Standart SCP formatı, resim formatı ve opsiyonel olarak PDF formatı kullanılabilir. EKG verileri ve raporları bu haliyle farklı kullanıcılar arasında paylaşılabilir.
Efor EKG sistemlerimizle birlikte dünyada rakipsiz tek firma olan Suntech firmasının efor sistemlerine özgü “otomatik kan basıncı ölçüm” cihazları kullanılabilir. Bu durumda efor testinin belirli anlarında otomatik olarak ölçüm alınır ve raporda tablo ve grafik olarak gösterilir.
EKG Master USB cihazımız ve Efor EKG sistemlerimiz ise IEC 60601-1 Tıbbi Cihazlar için Güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir ve CE Belgelidir. (BSI-2797)

Kullanım kılavuzu

Broşür

Suntech Tango M2 Dinamik Kan Basıncı Monitörü

Efor EKG sistemlerimizle birlikte dünyada rakipsiz tek firma olan Suntech firmasının efor sistemlerine özgü otomatik kan basıncı ölçüm cihazları kullanılabilir. Bu durumda efor testinin belirli anlarında otomatik olarak ölçüm alınır ve raporda tablo ve grafik olarak gösterilir.
Bu amaçla efor sistemi bilgisayarı ile Suntech Tango M2 Dinamik Kan Basıncı monitörü arasında firmamızca üretilen özel bağlantı kabloları kullanılmaktadır.
Suntech firması ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

EKG Master USB PC EKG Sistemi

Firmamızın tasarlayıp ürettiği en güncel model PC EKG cihazımızın temel donanımı, EKG Master USB Mini kayıt modülüdür. 12 kanal standart EKG sinyallerini bağlandığı USB portu üzerinden bilgisayara iletir. Bilgisayarda kurulu özel sürücü yazılımları ve özgün WinEKG Pro EKG kayıt ve izleme yazılımımız ile çalıştırılır.
EKG Master USB ve buna özgü WinEKG Pro yazılımı, güncel Microsoft Windows uyumlu işletim sistemleri altında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışır.
EKG modülünün kurulumu özel yazılımı ile bir kez yapıldıktan sonra, PC USB portuna her takıldığında otomatik olarak tanınır ve sürücüleri otomatik yüklenir. 5 m uzunluğundaki özel USB kablosu ile bilgisayara bağlanır. EKG kayıtları istenilen formatta ekranda izlenir, Windows uyumlu bir yazıcıdan istenilen formatta çıktı alınabilir. Ekran ve yazıcıda alınacak görüntü formatları, cihazın kullanımına ilişkin çeşitli parametreler, kullanıcı bilgileri ayarlar - setup ekranından seçilebilir.
EKG ile kullanılan dizüstü bilgisayar özel tekerlekli sehpası üzerine monte edilerek kullanılabilir, böylece mobil kullanım özelliği sağlanmış olur.
Gelişmiş bilgisayar özellikleri ve özel yazılım modülü ile hasta verilerinin arşivlenmesi yapılabilir. Standart SCP formatı, resim formatı ve PDF formatı kullanılabilir. EKG verileri ve raporları bu haliyle farklı kullanıcılar arasında paylaşılabilir.

Tek bir bilgisayar ile efor EKG, dinlenme EKG’si, Holter sistemleri bir arada veri tabanı yazılımı ile birlikte gelişmiş kardiyak iş istasyonu olarak kullanılabilir.

Kullanım kılavuzu

Broşür

Vasomedical-Biox Holter ve Ambulatuvar Kan Basıncı Sistemleri

Kardinero olarak, ABD- Çin kökenli Vasomedical- Biox firmasının Holter ve Ambulatuvar Kan Basıncı kayıt ve analiz cihazlarının Türkiye yetkili temsilcisiyiz.
Model 1303- 1306- 1307 ve 1308 EKG Holter kayıtçıları, Model 1805 ve 1806 ABPM kayıtçıları, ARCS serisi analiz yazılımları ile kullanılmaktadır.

Holter Broşürü

ABPM Broşürü

ÜRÜN TASARIM VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ

YENİ NESİL, PC VE MOBİL CİHAZ TABANLI; KABLOSUZ- EKG VE EFOR EKG SİSTEMLERİMİZ, ÇOK PARAMETRELİ BİYOSİNYAL KAYIT VE HASTA İZLEME SİSTEMLERİ…

Yeni nesil kablosuz, BLE (Bluetooth Low Energy) tabanlı EKG ve Efor EKG sistemlerimiz: güncel teknolojileri kullanan, kablosuz, gelişmiş EKG ve SpO2 sinyal işleme ve analiz tekniklerini de içerecek şekilde tasarım çalışmalarımız sürdürülmektedir. Amaçladığımız ürün ailemiz, Efor EKG sistemlerimizde kullanılacak olan kablosuz EKG cihazımızın yanı sıra, birçok vital parametreyi kaydedip, farklı seviyelerde otomatik olarak analiz edebilen, bazı temel ve acil tanıları koyup kullanıcıları uyarabilecek olan, aynı zamanda rehabilitasyon süreçlerinin uzaktan sağlıklı ve kontrollü bir biçimde yönetilebilmesini sağlayan, taşınabilir/ giyilebilir cihazlar ve bunların bağlantı kurabildiği platformları içeren modülleri ve komple sistemleri içerecektir. Bu sistemlerde, başlıca, EKG, SpO2, kan basıncı, vücut sıcaklığı, solunum, sinyallerinin kayıt ve analizi yapılacaktır. Projemiz, TÜBİTAK- TEYDEB- Çağrılı 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

EFOR EKG SİSTEMLERİ İÇİN KOŞUBANDI CİHAZLARIMIZ

Tasarım ve üretimini gerçekleştirdiğimiz efor EKG sistemlerinde kullanılan koşubandımızın daha ergonomik, daha gelişmiş ve güncel teknolojilerle uyumlu bir modeli üzerinde geliştirme çalışmalarımız sürmektedir.

KAN VE SIVI ISITICI CİHAZLARI

Kan ve sıvı ısıtıcı cihazlar, hastaya verilen sıvının hasta vücuduna uygun sıcaklıkta verilmesini sağlarlar. Özellikle ameliyathanede ve yoğun bakımda bu tür ısıtıcı cihazlar kullanılmalıdır. Tasarım ve geliştirme çalışmalarımız sürmektedir.

ÜST EKSTREMİTE İŞLEV BOZUKLUĞUNUN EVDE REHABİLİTASYONU: UZAKTAN ERİŞİMLİ ROBOTİK EGZERSİZ PLATFORMU

Nörolojik hastalıklara (inme, Parkinson hastalığı, multipl skleroz vb.) bağlı üst ekstremite işlevleri bozulan bireylerde rehabilitasyonun ev ortamında da sürdürülebilmesi için kullanımı kolay, uzaktan erişimli, bilgisayar destekli, taşınabilir ve düşük maliyetli robotik bir egzersiz platformu geliştirme projesinde işbirliği yapılmaktadır. Çalışmalarımız süürmektedir.

VÜCUT İÇİNE YERLEŞTİRİLEN NÖROSTİMÜLATÖR (SCS) CİHAZI

Geçmişte Kardiosis bünyesinde TÜBİTAK desteği ve ODTÜ ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile tasarladığımız ve ilk aşama prototipini geliştirdiğimiz, bu cihazlar, kronik ağrı tedavilerinde, Omurilik Stimülasyonu- Spinal Cord Stimulation (SCS) uygulamasında kullanılabilecektir. Bu konuda çalışmalara devam edebilmek için planlama yapılmaktadır.

EPS İÇİN BİYOMANYETİK 3 BOYUTLU KALP HARİTALAMA SİSTEMİ

Geleneksel elektropotansiyel ölçüm temelli 3 boyutlu haritalama yöntemlerini, endokardiyal biyo-manyetik alan sinyalleri ile geliştirerek, kardiyak ileti dokusunu klinik alana fonksiyonel bir harita olarak getirip, hassas tedaviler yapılabilmesini sağlayabilecektir. Bu konuda kaynak ve işbirliği arayışımız sürmektedir.